menu close menu

Aktualności

Konkurs

____________________________________________

DOPIĘCI NA OSTATNI GUZIK

Kochani czas na kolejny ślubny konkurs:)!!!
Nie uwierzycie!
Tym razem mamy dla Was w prezencie:

ORGANIZACJĘ I KOORDYNACJĘ CAŁEGO ŚLUBU I WESELA!

Jak zwykle nagradzamy osoby z wyobraźnią!

Co należy zrobić!?:)
Wymyśl motyw przewodni swojej uroczystości!!!

Wyślij swoją twórczość na dekoracjevanilla@o2.pl
z dopiskiem ,,Konkurs – dopięci na ostatni guzik”.

5a

Konkurs został zorganizowany przez

Studio Dekoracji ,,VANILLA” mieszczące się przy ul. Plac Wolności 3 w Kielcach

Regulamin konkursu:

1.Konkurs ma charakter otwarty.

2.Udział w konkursie jest bezpłatny.

3.Uczestnik może zgłosić dowolną ilość pomysłów/opisów bukietu ślubnego.

4.Wymagania techniczne:

     1.wszystkie opisy należy wysyłać na adres dekoracjevanilla@o2.pl zdopiskiem – ,,Wymarzony bukiet ślubny”.

5.Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych tekstów. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych tekstów oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na stronie internetowej www.dekoracjevanilla.pl, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.

6. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie.

7. Ogłoszenie wyników odbędzie się na stronie www.dekoracjevanilla.pl Werdykt Jury konkursu, powołanego przez Organizatorów jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.

8. Organizator zobowiązuje się do bezpłatnej organizacji  i koordynacji imprezy we wskazanym przez zwycięzcę terminie.

9.Nadesłanie tekstów jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

_____________________________________

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>